مرکز پزشکی آتن

Athen's Medical Center, Greece

مرکز پزشکی آتن خدمات گسترده ای را به بیماران ارائه می دهد ، 24 ساعت شبانه روز ، 365 روز در سال. کالاهای پزشکی باتجربه ما ، با مهارت و متخصص در سطح بین المللی ، با کمک پرسنل پرستار ماهر ما ، همراه با سرمایه گذاری های ما در فناوری ها و تجهیزات پزشکی نوآورانه و برتر ، مرکز پزشکی آتن را به عنوان پیشرفته ترین و مطمئن ترین موسسه پزشکی در کشور تاسیس کرده اند. یونان شرکت مادر این گروه ، گروه پزشکی آتن ، یکی از برترین زنجیره های بیمارستان خصوصی در اروپا است.