سرطان پروستات

سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطانها در دنیا می باشد. در واقع شروع این بیماری با رشد سلولهای سرطانی در غده پروستات است. از آنجایی که این بیماری می تواند بدون ظهور هیچ علامتی باشد، لذا برای تشخیص این بیماری در مراحل ابتدایی انجام تست خونی PSA توصیه می شود. میزان PSA بازگو کننده اطلاعاتی است که می توان پیش بینی کرد چه افرادی در معرض ریسک ابتلا به سرطان پروستات هستند. در افراد مظنون به این بیماری می توان با نمونه برداری بافتی از غده پروستات به تشخیص بیماری رسید.
رادیکال پروستاتکتولی یا برداشت کامل غده پروستات از طریق عمل جراحی یکی از شایع ترین روشهای درمانی سرطان پروستات می باشد.
جراحی باز، لاپاروسکوپیک معمولی و جراحی لاپاروسکوپیک روباتیک سه شیوه متفاوت عمل جراحی برای سرطان پروستات هستند. با افزایش معروفیت جراحی روباتیک سرطان پروستات، جراحی روباتیک کلا جایگاه دیگری در رشته اورولوژی پیدا کرد. جراحی روباتیک سرطان پروستات شایع ترین جراحی است که در ایالت متحده آمریکا انجام می شود.
جراحی لاپاروسکوپیک روباتیک شکلی از جراحی است که در آن از روبات استفاده می شود. وقتی که این جراحی بدون استفاده از روبات باشد، نام لاپاروسکوپیک معمولی دارد. بدون در نظر گرفتن وسیله جراحی، باید به خاطر داشت که در واقع مهارت یک جراح تعیین کننده نتیجه عمل جراحی خواهد بود. یک روبات در کنار یک جراح مجرب مسلما نتیجه فوق العاده ای خواهد داشت و تنها داشتن روبات نمی تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد چنانچه جراح از تجربه کافی برخوردار نباشد.
در هر دو جراحی لاپاروسکوپیک معمولی و لاپاروسکوپیک روباتیک جراح از طریق چند شکاف کوچک اعمال جراحی خود را انجام می دهد و در هردوی این روش به نام Minimally Invasive معروف هستند.
جراحی روباتیک سرطان پروستات با بیهوشی کامل بیمار صورت می گیرد. با ایجاد 5 شکاف کوچک در شکم بین ناف و استخوان عانه، ابزار لازم برای انجام عمل به داخل فضای شکمی فرستاده می شود.
سیستم جراحی روباتیک مزایای زیادی در مقایسه با جراحی باز به شرح ذیل دارد:
1-    برداشت بافت سرطانی با دقت بیشتر
2-    حفظ عروق و اعصاب نعوز با دقت بیشتر، روشی که باعث می شود بیمار سریعتر قدرت جنسی خودش را بعد از عمل داشته باشد
3-    شانس بیشتر برای کنترل ادرار بعد از عمل با درصد ابتلای کمتر به بی اختیاری ادرار
4-    خونریزی کمتر در حین جراحی
5-    نیاز کمتر به تزریق خون در حین جراحی
6-    درد کمتر بعد از عمل
7-    شیوع کمتر عوارض بعد از عمل جراحی
8-    شیوع کمتر عفونتهای بعد از عمل جراحی
9-    مدت کوتاهتر بستری شدن در بیمارستان
10-    نیاز کمتر بستری مجدد در بیمارستان بعد از عمل جراحی
11-    شیوع کمتر ایجاد لخته خونی حین یا بعد از عمل جراحی
12-    برگشت سریعتر به فعالیت های معمولی روزانه
13-    برگشت سریعتر کنترل ادراری بعد از عمل