سرطان مثانه

سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در جهان است. سالیانه حدود سیصد و هشتاد هزار شخص مبتلا به این سرطان تشخیص داده می شوند و از این افراد حدود صدوپنجاه هزار نفر از این بیماری می میرند. رادیکال سیستکتومی و یا برداشتن کامل مثانه و غدد لنفوافی مجاور آن بهترین درمان برای تومورهای مثانه که در عمق جدار عضلانی مثانه رشد کرده و یا تومورهایی که به درمانهای دیگر از جمله شستشوی مثانه با واکسن توبرکروز (B.C.G) جواب نداده اند می باشد.
در نزد بیماران مونث که تحت این عمل جراحی قرار می گیرند علاوه بر مثانه، رحم، تخمدانها و دیوار قدامی واژن هم برداشته می شود. در نزد بیماران مذکر این عمل توأم با برداشت غدۀ پروستات می باشد. این عمل جراجی را می توان به شکل عمل باز و یا با کمک تکنیک رباتیک انجام داد.
با معرفی سیستم لاپارسکوپی رباتیک، انجام عمل رادیکال سیستوکتومی با تکنیک رباتیک هم امکانپذیر شد.
از مزایای متعدد رباتیک رادیکال سیستوکتومی می توان به شرح زیر نام برد:
1- میزان خونریزی کم در حین عمل جراحی و در نتیجه نیاز کمتر برای تزریق خون
2- میزان درد کمتر بعد از عمل جراحی در مقایسه با جراحی باز
3- نیاز کمتر به مسکن های ضددرد بعد از عمل جراحی
4- راه افتادن و جابجایی سریعتر بعد از عمل جراحی
5- دوره کوتاهتر بستری در بیمارستان و همچنین دوره نقاهت بعد از عمل جراحی
6- برگشت سریعتر به فعالیتهای روزانه بعد از عمل جراحی در مقایسه با جراحی باز
7- زخم کوچکتر در روی بدن و ترمیم آنها بعد از جراحی در مقایسه با تکنیک جراحی باز
عوارضی که ممکن است بعد از جراحی رباتیک رادیکال سیستکتومی پیش آید بیشتر از تکنیک جراحی باز نبوده است (طبق مطالعات و نشریات چاپ شده). در ضمن از جهت برداشت کامل تومور و غدۀ لنفوافی مجاور نشان داده شده است که این تکنیک قابل مقایسه با تکنیک جراحی باز می باشد.