درباره جراحی روباتیک

در طول یک دهه گذشته پزشکان اورولوژیست در سراسر جهان به کمک روبات شاهد رشد قابل ملاحظه ای در درمان بوسیله جراحی لاپاروسکوپی در بسیاری از بیماریهای اورولوژی بوده اند.تکنیک جراحی لاپاروسکوپیک روباتیک آشکارا به جراح این امکان را داده است که با سپری کردن زمانی کوتاهتر در مقایسه با جراحی لاپاروسکوپیک معمولی این تکنیک عمل را بیاموزد.
امروزه جراحی لاپاروسکوپیک روباتیک در رشته اورولوژی کاملا شناخته شده و جا افتاده است و استفاده از این تکنیک برای درمان بیماریهای خوش خیم و بدخیم اورولوژی رو به افزایش است.