دكتر ابوالفضل حسيني، پيشگام در جراحي رباتيك از سال 2002
بازگشت به فعاليت هاي عادي زندگي مدت كوتاهي پس از جراحي رباتيك
تيم ما از متخصصين با تجربه اي در رمينه جراحي رباتيك تشكيل شده است كه به همراه هم مراقبتي با كيفيت بالا به بيماران ارائه ميدهيم.

درباره جراحي روباتيك

در طول يك دهه گذشته پزشكان اورولوژيست در سراسر جهان به كمك روبات شاهد رشد قابل ملاحظه اي در درمان بوسيله جراحي لاپاروسكوپي در بسياري از بيماريهاي اورولوژي بوده اند...